کلیپ های آموزشی

نگهداری صحیح مداد در دست کودکان به آنها کمک میکند تا احساس خستگی کمتری داشته باشند و همچنین از نوشتن احساس بهتری داشته باشند.


 

خود مراقبتی مهارتی بسیار موثر و قابل انجام برای افزایش حس ارزشمندی و بهبود حس رضایتمندی کودکان در زندگی اجتماعی و خانوادگی .


هوش‌های چندگانه

دکتر هوارد گاردنر تئوری هوش‌های چندگانه را معرفی کرد. طبق نظریه ایشان، برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقایی، هوش درون فردی، هوش تصویری-فضایی و هوش کلامی- زبانی نیز باید در نظر گرفته شود.

این ویدیو نشان میدهد که دیدگاه نوین در جهت حرکت تیمی و گروهی منعکس میباشد و اینکه چگونه هر یک از این توانایی ها در نوع خود در جامعه امروز میتواند کار آمد باشد.

باشناخت بهتر کودکانمان میتوان آینده بهتر آنها را نوید داد

بر اساس نظریه هوش های چندگانه، انسان دارای انواع مختلف هوش است که از دامنه کمتر تا بیشتر متغیر بوده و بر همین اساس هر کدام از ما پروفایل هوش متفاوتی داریم. این پروفایل و مشخصه بر اساس ژنتیک و تجربه بوده و بر همین اساس هوش هر کس منحصر به فرد است.

هوش کلامی-زبانی
هوش منطقی-ریاضی
هوش موسیقی
هوش اندامی-جنبشی
هوش تصویری-فضایی
هوش میان فردی
هوش درون فردی
هوش طبیعت گرا

با توجه به انواع هوش معرفی شده توسط گاردنر، نباید در مورد باهوش بودن خود و دیگران به صورت کلی قضاوت کنیم. نکته اساسی قبول این پیش فرض است که هر یک از ما در برخی انواع هوش واجد شرایط بهتری هستیم. بر مبنای این الگوی ذهنی، باید برای کسب موفقیت بیشتر تمرکز خود را بر نقاط قوت معطوف کنیم. توجه به این نکته ضروری است که سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت نیازمند انرژی کمتری از رفع نقاط ضعف است و بازدهی به مراتب بالاتری به همراه خواهد داشت.

هوش موسیقی توانایی اجرا، ساخت و درک الگوهای موسیقی است که شامل درک تغییر لحن، ریتم و تن صدا ها است. موسیقی دانان موفق، آهنگسازان و افرادی که در تولید موسیقی فعالیت دارند، باید از درجه بالای هوش موسیقی برخوردار باشند.
اگر کودک شما خلاقیت در موسیقی دارد این خلاقیت و علاقه را جدی بگیرید.
تشویق کنید
و کمک کنید بهترین کیفیت موسیقی را بشنود و در دسترس داشته باشد.
کودک خود را در مجامع هنری و کلاس های اموزشی شرکت دهید.

هوش درون فردی قابلیت شناخت، تفسیر و درک احساسات و انگیزه های خود است. بازیگران، مددکاران و نویسندگان کسانی هستند که شناخت و خودآگاهی بیشتری نسبت به خود کارشان دارند.
اگر کودکانمان علاقه مند به خود آگاهی بیشتر هستند به آنها کمک کنیم تا اهداف مختلف زندگی در زندگی بزرگان را بیاموزند.

هوش اندامی-جنبشی این هوش قابلیت استفاده از بدن برای بیان (اندیشه، احساسات و …) است. افرادی که درجه بالایی از این نوع هوش را دارا هستند، از ژست (حالت) بدن برای تسلط به مسائل استفاده می کنند. ورزشکاران حرفه ای عموماً هوش اندامی-جنبشی بالایی دارند.

هوش میان فردی توانایی درک نیت ها، انگیزه و خواسته های دیگران است. این هوش به افراد امکان تعامل و کارکردن بهتر با دیگران را می دهد. تراپیست ها، مدرسان و فروشندگان افراد دیگر را با استفاده از هوش میان فردی به خود جذب می کنند.

هوش منطقی-ریاضی قابلیت تحلیل منطقی مسائل، استفاده اثربخش از اعمال ریاضی و بررسی مسائل با استفاده از روش علمی هوش منطقی و ریاضی نامیده می شود. یافتن الگوها و استتناج کردن، از دیگر توانایی های مربوط به این هوش است. افرادی که با محافل علمی و ریاضی سرو کار دارند، برای موفقیت باید بهره بالایی از این هوش برده باشند.

هوش طبیعت گرا توانایی تشخیص و درک از ارتباط ما با طبیعت، هوش طبیعت گرا نامیده می شود. ستاره شناسی و زیست شناسی از نمونه شغل هایی است که نیاز به هوش طبیعت گرایانه بالایی دارند

هوش تصویری-فضایی درک، استفاده و تفسیر تصاویر و الگوها و توان ایجاد یا چیدمان مجدد اشیاء به صورت سه بعدی را هوش تصویری-فضایی می نامند. معماران حرفه ای و مجسمه سازان احتمالاً هوش تصویری بالایی دارند.


 

بر اساس تئوری هوش‌های چندگانه که اولین بار توسط دکتر هوارد گاردنر تنظیم و ارائه گردید، دیدگاه‌های روان‌سنجی سنتی نسبت به هوش، بسیار محدود و ضعیف است. او هشت نوع مختلف هوش را معرفی نمود . طبق نظریه ایشان، برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقایی، هوش درون فردی، هوش تصویری-فضایی و هوش کلامی- زبانی نیز باید در نظر گرفته شود.
کودکی که در تصویر بالا مشاهده مینمایید دارای استعداد و قابلیت بالای هوش تصویری -فضایی است.

باشناخت بهتر کودکانمان میتوان آینده بهتر آنها را نوید داد