اعضا و همکاران

اعضا و همکاران گروه “کودک امید فردا”

عابدین بهرامیان ،دبیر دبیرستان های تهران، همکاری در جمع آوری ، هماهنگی ها و تحویل کمک های مردمی

پروین ارژنگ همکاری در تبدیل فایل های صوتی به فایل های نوشتاری

فرزانه شیری، مدیر مرکز آموزش زبان در تهران، همکاری در ترجمه کتاب ها و متون آموزشی گروه کودک امید فردا

نغمه کاوندی، گرافیست، همکاری در طراحی آرم گروه کودک امید فردا

آذر شیری ،مشاور روحی و روانی مدارس در تهران، همکاری در تهیه پست های کانال تلگرامی گروه کودک امید فردا

کوروش ناظری ،همکاری با گروه کودک امید فردا جهت طراحی، نگهداری و به روزکردن وبسایت

اکبر یوسفی، دبیر و مشاور مدیر در دبیرستان های تهران، همکاری در جمع آوری ، هماهنگی ها و تحویل کمک های مردمی