درباره ما

به نظر میآید که سپردن تمامی امور مربوط به سلامت کودکان به وزارت بهداشت و تمامی امور تربیتی کودکان به وزارت آموزش و پرورش غیر واقع بینانه و کاری بس دشوار میباشد.
کودکان و نوجوانان در صد بالایی از جمعیت جوان کشورهایی همچون ایران و افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میدهد. در نتیجه امور مربوط به سلامت و پرورش کودکان امری بسیار حیاتی و لازم برای نسل حاضر و همچنین برای نسل آینده است.
تجارب موفقیت آمیز جوامع پیشرفته نشانگر آن است که جامعه ای که به سلامت و پرورش کودکان خود بصورت جدی توجه نماید به جامعه ای پویاتر و سالمتر و موفق تر تبدیل خواهد گردید و درنتیجه میزان احساس خوشبختی افراد در آن جامعه افزایش قابل توجه ای خواهد یافت.
برای نیل به این هدف به غایت پاک و ارزشمند، ما معتقدیم که واحد های کوچک جامعه اعم از خانواده ها و گروه های کوچک اجتماعی،NGO ها و وسایل ارتباط جمعی نقشی به مراتب بالاتر از آنچه تصور میرود در بهبودی وضعیت سلامت و پرورش کودکان خود دارند.
به همین دلیل ما تعدادی از دانش آموختگان در زمینه پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی از نقاط مختلف دنیا گرد هم آمده ایم و گروه کودک امید فردا را بنا نهادیم. با امید آنکه با کار گروهی باری هرچند کوچک از این مشکل بزرگ جامعه خویش برداریم.
با توجه به پیچیده تر شدن روابط انسانی بدلیل پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، همچنین افزایش ناهنجاریهای اجتماعی مانند اعتیاد، فقر، کودک آزاری و … انجام یک کار گروهی در حمایت از کودکان بیش از پیش ضروری می نماید.
همکاری گروهی یکی از اسرار بزرگ موفقیت جوامع توسعه یافته است. و با تقسیم مسئولیت، استفاده از توانایی گوناگون افراد مختلف، امکان نوآوری و یافتن راه حل های مناسب توسط گروههای مردمی را فراهم می کند.
ما بخوبی واقفیم که در جامعه ما کار گروهی از دیر باز کاری پر چالش بوده و مشکلات متعددی بر سر راه آن قرار دارد. فرهنگ تک روی، عدم قبول مسئولیت، قائل نبودن به انضباط کاری و عدم وجود ارتباط موثر و سازنده در حوزه کار گروهی از بزرگترین چالشهای پیش روی ما می باشند.
ما بر آن هستیم که با بحث کردن در مورد این چالشها و بکارگیری روشها و تکنیکهای لازم قدمی در عبور از این مشکل تاریخی برداریم.
در این راه امیدواریم که فعالیتهای گروه های حامی کودکان باعث جلب توجه عموم جامعه و همچنین متخصصین و مدیران اجتماعی گردد.
برای نیل به این هدف بر آن هستیم که نیازهای کودکانمان را از راه بحث های نظری و کمکهای عملی و کاربردی پاسخ دهیم.
کارنامه ما تا به امروز:
1 -انجام بحث های مختلف در خصوص کودکان در گروه های کوچک، در رادیو و در برنامه های مختلف تلویزیون.
2-ایجاد و همراهی با کمپین نه به کودک آزاری و روبان آبی
3 – ایجاد گروه مدرسه سازی و ساخت مدرسه در روستاهای محروم از جمله در مسجد سلیمان، آذربایجان و استان لرستان
4 – حمایت مالی کودکان بی بضاعت در شروع سال تحصیلی و در نوروز هر سال در 7 سال گذشته
ما دوست داران کودک با عشق و ایمان به کار خود تردیدی نداریم که کودکان یکی از مهمترین ارکان جامعه ما هستند و لایق هر گونه حمایت اجتماعی و خانوادگی و فردی بوده و هستند.
کودکان امروز ما امید فردا جامعه ما و جامعه جهانی می باشند