آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی

پادکست آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی – گفتگو با دکتر مجتبی شیری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-قسمت اول

برای دانلود اینجا کلیک راست کرده و گزینه (save target as) را انتخاب کنید.

پادکست آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی – گفتگو با دکتر مجتبی شیری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-قسمت دوم

برای دانلود اینجا کلیک راست کرده و گزینه (save target as) را انتخاب کنید.

پادکست آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی – گفتگو با دکتر مجتبی شیری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-قسمت سوم

برای دانلود اینجا کلیک راست کرده و گزینه (save target as) را انتخاب کنید.

پادکست آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی – گفتگو با دکتر مجتبی شیری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-قسمت چهارم

برای دانلود اینجا کلیک راست کرده و گزینه (save target as) را انتخاب کنید.

پادکست آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی – گفتگو با دکتر مجتبی شیری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-قسمت پنجم

برای دانلود اینجا کلیک راست کرده و گزینه (save target as) را انتخاب کنید.

پادکست آرش – گمال گرایی و رفتار وسواسی – گفتگو با دکتر مجتبی شیری فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان-قسمت آخر

برای دانلود اینجا کلیک راست کرده و گزینه (save target as) را انتخاب کنید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: